Agent 327    

Nederland

23 [L] 3 [V]

[66-21] > [75-39]
Dossier D (66) >>


Agent 327 albums

Dossier Stemkwadrater en Dossier Leeuwenkuil. verschijnen in 1970 en 1973. Later komen de verhalen uit PEP en Eppo in 11 'dossiers':
1. Heksenkring & Onder water (Eppo 1975-1976)
2. Zondagskind (Eppo 1977) (ook heruitgave Meulenhof)
3. Zevenslaper (Eppo 1977-1978)
4. Stemkwadrater (PEP 1968)
5. Leeuwenkuil (PEP 1970)
6. Dozijn min één (dossiers A-J & L, PEP 66-67)
7. Nachtwacht (Eppo 1979)
8. Dozijn min twee (dossiers K & M-T, PEP 67-72)
9. De gesel van Rotterdam (Eppo 1980-1981)
10. Drie avonturen (losse verhalen).
11. De ogen van Wu Manchu (Eppo 1982)

Meulenhof 2001:
12. De vergeten bom (1e AD-verhaal)
13. Het pad van de schildpad
14. Cacoïne en commando's (begonnen in Sjors & Sjimmie 1990 maar afgebroken; bevat ook De Zwarte Doos: Eppo 1986)

Uitgeverij M
15. De Golem van Antwerpen (2001)
16. De wet van alles (2002)
17. Hotel New York (2002)
18. Het oor van Gogh (2003)
19. De vlucht van vroeger (2005)
20/21. Het Oranje Complot / De Daddy Vinci Code (verwacht ...)

Agent 327In het 21e nummer van de 4e jaargang maakt Hendrik IJzerbroot, beter bekend als Agent 327 zijn opwachting in PEP. Het is de eerste echte Hollandse strip in PEP, met herkenbare Nederlandse decors, figuren en situaties. Hij zal een regelmatige bezoeker worden.

Na het verdwijnen van PEP eind 1975, duikt hij op in Eppo, waar schrijver/tekenaar Martin Lodewijk samen met Frits van der Heide dan de scepter zwaait. In "de nieuwe Eppo" (2009) keert IJzerbroot opnieuw terug.

Agent 327 heeft humor en avontuur, er treden herkenbare bijfiguren in op: de struise Olga Lawina, de boef Boris Kloris, Tjietjerkstradeel, de Habrakens, Willemse, assistent Barend en de chef terwijl daarnaast bekende Nederlanders en diverse stripfiguren af en toe hun neus laten zien: minister Luns, Jimi Hendrix, The Beatles, Maria Callas, Bram Peper, Henry Kissinger, scheepsmagnaat Onassis en de Jan Kruis-creatie Gregor (dossier F) zijn daarvan voorbeelden. 

Jan Kruis - die aanvankelijk de opdracht krijgt om een James Bond persiflage te schrijven - is zelf ook in de strip te zien, hij speelt de hoofdrol in Dossier Nachtwacht. Lodewijk tekent zichzelf diverse malen als lid van de folk-formatie Chickenfeed: "denk toch altijd met liefd'aan je moeder".

Agent 327 begint als een persiflage op James Bond (agent 007, Sean Connery is herkenbaar in Dossier M, doctor Maybe een persiflage op Dr. No) in korte avonturen. Ook de stuntelige geheimagent Maxwell Smart (agent 86, uit de Amerikaanse tv-serie Get Smart, 1965 - 1970, een bedenksel van Mel Brooks) zou als inspiratiebron hebben gediend.

De eerste (ongetitelde) dossiers A t/m T beslaan 4 pagina's en verschijnen in de periode 1966 - 1972, met het zwaartepunt in de eerste jaren. Traditioneel beginnen de strips met een poging van IJzerbroot ongemerkt zijn kantoor te bereiken: "grutjes-nog-an-toe, wat een geheim agent al niet moet doen om incognito op zijn kantoor te komen..."

  • Dossier A t/m G 1966
  • Dossier H t/m N 1967 (Dossier K beslaat 2 nummers)
  • Dossier O t/m R 1968
  • Dossier S 1969
  • Dossier T (Lopend vuurtje) 1972

In 1968 en 1970 komen twee volledige avonturen uit: Dossier Stemkwadrater en Dossier Leeuwenkuil (zie rechts onder). In de jubileumuitgave van PEP 1972 (10 jaar) verschijnt als extra het lange verhaal (15 pagina's met medewerking van tal van andere tekenaars) Waar 2 ruilen terwijl Dossier C, Q en R in 1975 herhaald worden.

Dossier Stemkwadrater is het eerste album en verschijnt in 1970 de PEP Stripoteek-reeks (zie links). Als alle albums later worden heruitgegeven is het nummer 4. Er zijn 19 Nederlandse albums. De verhalen van agent 327 zijn o.a. in het Deens vertaald.

Agent 327 ontwikkelt zich in de loop der jaren. In het begin is de strip nogal streperig, in de stijl van Jan Kruis (Gregor), wat niet verwonderlijk is. Kruis introduceert Lodewijk bij PEP en biedt hem studioruimte aan om zijn strip te tekenen. Op de eerste strip is ook de aanduiding "productie Jan Kruis" te vinden.

Latere strips hebben een eigen stijl: meer karikatuur en klare lijn. Jan Kruis is verantwoordelijk voor de naam IJzerbroot, Lodewijk zelf komt met de voornaam Hendrik, naar de voorman van de Boerenpartij Hendrik Koekoek (rechts), die in zekere zin model gestaan heeft voor 327. De chef zou gemodelleerd zijn naar Willem Drees.

In Eppo [82-47] staat een Martin Lodewijk-interview terwijl Sjors en Sjimmie [93-10] een Lodewijk-biografie bevat. Het grootste nieuws is van 25 mei 2000 als er een nieuwe Agent 327 in het Algemeen Dagblad begint. IJzerbroot is zo te zien zijn PEP-afkomst niet vergeten. Olga Lawina rijdt in een modern SMART-autootje.

De versies van de stripboeken (alles wordt heruitgegeven door uitgeverij M) en de PEP versies wijken soms van elkaar af, bij de eerste series dossiers zijn bijvoorbeeld de belettering en de inkleuring geheel opnieuw gedaan.

In februari 2004 verschijnt van de hand van Anton Habraken (wie anders) The Making of Agent 327, een uitgave waarin een schat van informatie over het onstaan en de achtergronden van de strip, ook het andere werk van Lodewijk komt aan bod.


Pep Extra met 327

Martin Lodewijk

Martin Lodewijk (Rotterdam, 1939) is vanaf 1955 actief als striptekenaar maar in 1966 breekt hij door met Agent 327. Hij schrijft daarnaast scenario's voor Johnny Goodbye (Attanasio), Bernard Voorzichtig (Daan Jippes), Storm (Don Lawrence), Sjors en Sjimmie, January Jones (Eric Heuvel) en Lucky Luke (Morris).

briefMaxwell Smart (Don Adams), let op de overeenkomst met de voorplaat linksonder.


Stripschrift 327 is - hoe kan het ook anders - grotendeels aan 327 gewijd.PEP [67-19]

brief 68-47


<< vorige

1966 index | Home

volgende >>